Pisarniški material in šola

Ekološko okno - ecostop

Tiskalniki in ogljični odtis

V zadnjih letih je ekologija močno vplivala tudi v panogah, kjer je bila dolgo časa v večji ali manjši meri spregledana. Ni več le v očeh aktivistov. Velike korporacije so glede svojih proizvodnih procesov in vplivov na okolje zavzele precej strožjo okoljsko držo. Poostrili in obdelali so ne samo proizvodnjo, ampak tudi odpadke in maksimalno možnost recikliranja. Ogledali smo si nekaj večjih podjetij, ki poleg drugih izdelkov proizvajajo tudi tiskalnike in kakšen ekološki odnos imajo. Največje kritike glede ogljičnega odtisa so deležni veliki proizvajalci.

Kaj je ogljični odtis

Ogljični odtis je podmnožica ekološkega odtisa. Lahko ga opredelimo kot merljiv del kompleksnega vpliva človekovih dejavnosti na okolje. Pri tem mislimo na količino izpustov tistih plinov, ki vplivajo na podnebje. Za izračun ogljičnega odtisa upoštevamo toplogredne pline, ne le ogljikov dioksid, temveč tudi druge pline, ki vsebujejo metan ali dušikov oksid. Ne samo najbolj znani dejavniki, kot so izpusti iz avtomobilov in drugih prevoznih sredstev, ogrevanje, količina porabljene energije, ampak tudi različne odpadne snovi v tovarnah med proizvodnjo onesnažujejo naše okolje. Dejavniki tveganja so tudi plini, ki jih proizvaja govedo. Ogljični odtis, v kakršni koli obliki in definiran, je v bistvu metoda merjenja vpliva dejavnosti na okolje.

Ekoprogrami proizvajalcev tiskalnikov

Proizvajalci tiskalnikov se vedno bolj zanimajo za problem degradacije okolja in sprejemajo učinkovite ukrepe. Pogledali smo, kako gre posameznim proizvajalcem v okviru njihovih ekoprogramov.

 

Hewlett Packard - poziva k zmanjšanju vpliva tiskanja na okolje

Podjetje HP v okviru proizvodnje tiskalnikov neposredno na svoji spletni strani obvešča potencialne kupce in uporabnike, kateri tiskalniki bodo dosegli korenito zmanjšanje ogljičnega odtisa. Sam proizvajalec je že dolgo predan razvoju inovativnih, energetsko učinkovitih izdelkov, ki zmanjšujejo ogljični odtis pisarniškega tiskanja. Z izbranimi modeli zagotavlja varčevanje z energijo in zmanjšanje količine odpadkov v primerjavi z običajnimi barvnimi laserskimi tiskalniki. HP izdeluje svoje izdelke z velikim upoštevanjem energetske učinkovitosti, zmanjševanja količine uporabljenih materialov v izdelkih in oblikovanja, ki ga je mogoče reciklirati. Drugi dejavnik, za katerega podjetje skrbi, je recikliranje potrošnega materiala, torej originalnih kartuš in tonerjev po porabi. Povečal je velikost kartuš s črnilom na izbirno velikost XL za manj pogosto menjavo. Veliko originalnih kartuš je zasnovanih za uporabo reciklirane plastike. Podjetje uporablja program HP Planet Partners, da prazne kartuše ne končajo na odlagališču. Uporabniki lahko nepotrebne prazne kartuše brezplačno reciklirajo v več kot 48 državah po svetu. Podjetje reciklira svoje kartuše prek programa recikliranja zaprtega kroga, kjer se reciklirana plastika ponovno uporabi kot surovina pri proizvodnji novih kartuš. HP ne reciklira samo potrošnega materiala, temveč tudi strojno opremo. Ta program deluje tudi na Slovaškem.

Brother sledi sloganu »Sodelujemo z vami za boljše okolje«.

Drugo podjetje, ki ima jasno opredeljen odnos do okolja, je japonsko podjetje Brother. Prav tako v okviru proizvodnje tiskalnikov in potrošnega materiala to podjetje na svoji spletni strani navaja tudi, kako prispeva k čim manjšim vplivom na okolje. V proces aktivno vključuje tudi svoje stranke, ki lahko izkoristijo brezplačno pošiljanje praznih rabljenih kartuš v recikliranje. To velja za vse prazne kartuše s tonerjem in tudi za kartuše s črnilom. Naslednji korak je recikliranje tiskalnikov. Te zbirajo po vsem svetu na zbirališčih, ki so v partnerstvu s podjetjem Brother, in jih reciklirajo v skladu s strogo evropsko zakonodajo in direktivo o odpadni električni in elektronski opremi. Ta direktiva velja tudi za slovaško zakonodajo. Brother gre v svojem Eco-programu še dlje. V sodelovanju s fundacijo Cool Earth, ki se osredotoča od 2008 za zaščito ekosistema in biotske raznovrstnosti planeta, skupaj prispevajo k reševanju deževnih gozdov. Podjetje Brother ima svoj ekološki program tudi v Evropi in sodeluje pri okoljskih projektih po vsej Evropi. Eden od projektov je bil program »Plant a tree« v slovaških Tatrah leta 2015. Njegov glavni cilj je bil podpreti sajenje novih dreves na območju, kjer pihajo močni vetrovi. 2004 opustošila velik del gozda. Več o vseh projektih z možnostjo prispevanja k ohranjanju okolja najdete na povezavi Klikni za Zemljo.

 

Eden od mnogih

To sta samo dva od številnih proizvajalcev tiskalnikov in njihovih okolju prijaznih programov. Plastika, iz katere so izdelane kartuše in tonerji za tiskalnike, je zaradi dolgega časa razgradnje (450 - 1.000 let) problem, ki ga vsi proizvajalci poskušajo rešiti z eko programi obdelave. Originalne kartuše in tonerje je mogoče ponovno uporabiti približno 4-krat. Po izteku življenjske dobe sodijo v zbirna mesta za ekološko reciklažo, bodisi v programu samega proizvajalca bodisi v klasičnih zbiralnicah tovrstnih odpadkov, primernih za nadaljnjo reciklažo.