Pisarniški material

Podatkovni mediji (CD, DVD, Blue-ray)

Podatkovni mediji (CD, DVD, Blue-ray)

Podatkovni mediji (CD, DVD, Blue-ray)

Podatkovni nosilci so pomnilniški mediji ali nosilci podatkov, zapisovalni mediji podatkovnih informacij. Uporabljajo se za shranjevanje informacij na fizičnem mediju. Nosilci kot so CD, DVD, Blue-Ray, HD DVD so optični mediji za zapisovanje podatkov, avdio ali video datotek. Za zapisovanje lahko uporabljate nosilce različnih velikosti, poleg diskov za enkratni trajni zapis pa so na voljo tudi prepisljivi mediji. Nanje lahko snemate večkrat.

Filter
Oznaka