Tonerji in kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Pisarniški material in šola
Akcije

Pogoji reklamacije

Reklamacijski postopek:

1. Odkritje napake na izdelku:

 • Nepravilno delujoč čip kartuše - tiskalnik ne more prepoznati tiskalne kartuše.
 • Napaka pri tiskanju - tiskalnik izpisuje izpis slabe kakovosti - črte, pike, lise - zahtevku je treba priložiti izpis, ki prikazuje napako pri tiskanju in stanje tonerja ali število natisnjenih strani.
 • Fizične poškodbe - zlomljena kartuša, razlito črnilo, razlit prah (ne velja za nepravilno ravnanje s tiskalno kartušo - zatikanje v tiskalniku itd.)
 • Nepravilno naročeno blago - možna zamenjava za drugo blago enake ali višje vrednosti.
 • Vračila v 14 dneh - potrošni material za tiskalnike in komponente je mogoče vrniti le kot neodprto in neuporabljeno blago, saj jim poteče rok trajanja in se zaradi odpiranja pokvarijo.

Vse te napake so predmet reklamacije in jih lahko brez težav odpravimo z zamenjavo z novim blagom. Pritožba mora biti utemeljena in zakonita.

Ob zamenjavi blaga morate v reklamacijskem obrazcu navesti tudi številko računa, na katerega bomo nakazali sredstva za vrnjeno blago. Zamenjano blago vam bomo v celoti poslali kot novo naročilo.

2. Pakiranje in pošiljanje reklamiranega blaga na naš naslov 

 • Izpolniti je treba obrazec za pritožbo TUKAJ.
 • Paketu priložite izpis, ki prikazuje morebitne napake na tonerju, in izpis, ki prikazuje raven tonerja ali število izpisov.
 • Paket mora biti označen z identifikacijsko številko zahtevka, sicer zahtevek ne bo obdelan. 
 • Blago pošljite na naslov GLS Depo - TonerDepot.si - Soft-Tech, s.r.o., Cesta v Prod 841260 Ljubljana.
 • Stranka pošlje pritožbo na lastne stroške.
 • Blaga ne pošiljajte po povzetju, saj ne bo sprejeto.

3. Sprejem in obravnava pritožbe

 • Če pritožbo prejmemo, jo bomo začeli reševati.
 • Če se izkaže, da je napaka na kartuši dokazana, bo tiskalna kartuša zamenjana z novo in poslana na naslov stranke na stroške prodajalca.
 • Pritožbe so običajno rešene v 5 delovnih dneh, odvisno od razpoložljivosti zalog.

Zakonsko določeni pogoji za vložitev zahtevka

 

1. Reklamacija je mogoča le za blago, ki je bilo kupljeno pri prodajalcu in je last kupca.

2. Če lastninska pravica še ni prešla s prodajalca na kupca, kupec v skladu z veljavno zakonodajo poravna terjatev šele po popolnem plačilu v skladu s členom 151 civilnega zakonika.
3. Če je kupec potrošnik (fizična oseba, ki ne deluje v okviru svoje dejavnosti, zaposlitve ali poklica), je za vse ponujeno blago zagotovljena 24-mesečna garancija, razen če je pri blagu navedeno drugače, in zanj veljata Zakon o varstvu potrošnikov in Civilni zakonik. Če kupec ni potrošnik, se uporabljajo določbe trgovinskega zakonika, garancijski rok pa je eno leto. Garancijski rok začne teči na dan prevzema blaga od prevoznega podjetja ali neposredno od prodajalca, če kupec prevzame blago osebno na dan prevzema.
4. Kupec je dolžan pri prodajalcu vložiti reklamacijo takoj, ko odkrije napako.
5. Odgovornost za napake ne velja za napake, ki so nastale zaradi naslednje uporabe:

 • je napaka nastala zaradi mehanskih poškodb izdelka, ki jih je povzročil kupec,
 • nepravilno ravnanje z izdelkom na način, ki ni naveden v navodilih za uporabo,
 • uporaba blaga v pogojih, ki ne ustrezajo naravnemu okolju blaga glede vlage, kemičnih in mehanskih vplivov,
 • zanemarjanje nege in vzdrževanja blaga,
 • poškodbe blaga zaradi prevelikega nakladanja,
 • uporaba blaga v nasprotju s pogoji iz dokumentacije, splošnimi načeli, tehničnimi standardi ali varnostnimi predpisi ali druge kršitve garancijskih pogojev.

6. Iz odgovornosti za napake so izključene tudi napake, ki jih povzročijo naravne nesreče.
7. Odgovornost za napake izključuje tudi normalno obrabo blaga (ali njegovih delov), ki je posledica uporabe blaga. Krajše življenjske dobe izdelka zato ni mogoče šteti za napako in je ni mogoče zahtevati.
8. Reklamirano blago je treba poslati na naš naslov, vendar ne po povzetju ali osebno dostaviti na kontaktni naslov. Blago mora biti ustrezno pakirano, da se med prevozom ne poškoduje, zato priporočamo, da blago pošljete s priporočeno pošto ali kot zavarovano pošiljko.
9. Prodajalec potrdi prejem reklamacije in kupcu izda potrdilo o prejemu reklamacije na ustreznem obrazcu. Za datum reklamacije se šteje datum, ko jo prejme prodajalec. Če potrdila ni mogoče dostaviti takoj, ga je treba dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa skupaj z dokazilom o obdelavi zahtevka. Potrditev pritožbe se pošlje v pisni obliki.
10. Prodajalec je dolžan določiti način obravnave pritožbe takoj, v zapletenih primerih pa v 3 dneh od datuma pritožbe. V upravičenih primerih, zlasti če je potrebna zapletena tehnična ocena blaga, najpozneje v 30 dneh od datuma pritožbe. Po določitvi načina obravnave pritožbe mora prodajalec pritožbo obravnavati takoj; v utemeljenih primerih se lahko pritožba obravnava pozneje. Vendar pa obravnava pritožbe ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma pritožbe. Po izteku 30-dnevnega roka za obravnavo pritožbe ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe in dobi povrnjen celoten znesek za blago ali pravico do zamenjave blaga za novo.
11. Kupčeve pravice pri uveljavljanju zahtevka:

 • V primeru napake, ki jo je mogoče odpraviti, ima kupec pravico, da jo brezplačno, pravilno in pravočasno odpravi. Prodajalec odloči o načinu odprave napake. Kupec lahko namesto popravila napake(-e) zahteva zamenjavo okvarjenega predmeta z brezhibnim, če to prodajalcu ne povzroči nesorazmernih stroškov glede na ceno blaga ali resnost napake,
 • v primeru nepopravljive napake, ki preprečuje pravilno uporabo predmeta za predvideni namen, ima kupec pravico do zamenjave predmeta ali odstopa od prodajne pogodbe (vračilo kupnine).
 • Šteje se, da je reklamacija rešena, če se reklamacijski postopek zaključi z izročitvijo reklamiranega blaga, njegovo zamenjavo ali vračilom kupnine za blago, s pisnim pozivom k prevzemu izpolnitve ali z obrazloženo zavrnitvijo.

12. Ob prevzemu blaga je treba preveriti nepoškodovanost blaga ali nepoškodovanost embalaže (v skladu z navodili), saj se lahko blago med prevozom poškoduje, zato priporočamo, da kupci blago razpakirajo in ga pregledajo v prisotnosti prevoznika. S svojim podpisom kurirju izjavljate, da je embalaža nepoškodovana.
13. Ti reklamacijski pogoji so sestavni del splošnih pogojev in prodajalec si pridržuje pravico, da jih kadar koli spremeni brez predhodnega obvestila kupcu.