Pisarniški material in šola

Papir proti e-komunikaciji in vpliv na okolje

"Go Paperless", "Go Green" in "Save Trees" so pogosti pozivi, s katerimi številne organizacije spodbujajo svoje stranke k prehodu na elektronske transakcije in komunikacije. V kolikšni meri ti izzivi temeljijo na resnici, da sta elektronska komunikacija in digitalizacija okolju prijaznejši?

Tovrstna sporočila dajejo vtis, da je elektronska komunikacija okolju veliko bolj prijazna od papirne. Preden podamo takšno izjavo, ga je treba videti v širšem kontekstu, ne da bi upoštevali celotno življenjsko dobo teh različnih medijev.

Papir je še vedno edinstven obnovljiv in trajnosten izdelek. Glavna surovina, les, se prideluje in poseka na skrbno nadzorovan in trajnosten način. Ugotovimo lahko dejstvo, da so se evropski gozdovi, od koder prihaja večina surovin, v zadnjih 15 letih povečali za površino v velikosti Švice.

Sektor IKT (informacijska in komunikacijska tehnologija) predstavlja 5-9 % porabe električne energije, kar je več kot 2 % svetovnih izpustov toplogrednih plinov (kot tudi ves letalski promet). Če ga ne ustavimo, bi se lahko odtis IKT do leta 2040 povečal na 14 % svetovnih emisij.

 

Manj papirja proti večji porabi električne energijeň

Pri tem je treba povedati, da se v prizadevanju za varovanje okolja osredotočamo na nekatere dejavnike, druge pa zanemarimo. Ravno tako je, ko se korporacije v želji po reševanju gozdov raje odločajo za elektronsko komunikacijo in težijo k brezpapirnim pisarnam. Pogosto se na vpliv digitalnih tehnologij pozablja. Raziskava Two Sides je pokazala, da skoraj 60 % evropskih potrošnikov meni, da je elektronska komunikacija boljša za okolje kot papirna komunikacija.

Podjetja in posamezniki vse pogosteje uporabljajo storitve v »oblaku«. Ogromni »megapodatkovni centri« hranijo skoraj vse, kar počnemo na spletu, vključno z našimi spletnimi iskanji, objavami v družbenih medijih in izjavami na spletu.

 

To ustvarja velik problem elektronskih odpadkov, ki izredno narašča. Leta 2019 je bila industrija odgovorna za ogromnih 53,6 milijona metričnih ton e-odpadkov po vsem svetu. To je enako teži 350 ladij za križarjenje in alarmantno 21-odstotno povečanje v zadnjih petih letih.

Leta 2019 je bilo le 17,4 % svetovnih e-odpadkov zbranih za recikliranje (42,5 % v Evropi). Vendar dejavnosti recikliranja še vedno ne morejo dohajati svetovne rasti e-odpadkov. Neekološko odlaganje in predelava naraščajočega toka odpadkov predstavlja veliko tveganje za okolje in zdravje ljudi.

Surovine iz digitalnih naprav, strežnikov in generatorjev energije so pogosto izčrpne, redke in neobnovljive, prav tako pa je znano dejstvo, da jih je težko reciklirati. 

Greenwashing

"Greenwashing je praksa neutemeljenih ali zavajajočih trditev o okoljskih koristih izdelka, storitve, tehnologije ali korporativne prakse."

 

 

Morda ste že slišali izraz "Greenwash" ali "Greenwashing", imenovan tudi "zeleni sijaj". Gre za določeno obliko oglaševanja, katere osnova je zavajajoči zeleni marketing in zeleni PR z namenom prepričati javnost, potrošnika, da so izdelek, storitev, cilji in politika podjetja nežni in usmerjeni v varovanje okolja.

Podjetja pogosto namerno uporabljajo strategijo Greenwashing, da bi odvrnila pozornost od lastnih okoljskih pomanjkljivosti ali napak svojih dobaviteljev. Večkrat srečamo podjetje, ki vloži bistveno več sredstev v zeleno oglaševanje, kot jih porabi za okolju prijaznejše prakse v proizvodnem procesu. V zadnjih letih je hit "biti zelen" in uporaba zelene oglaševalske kampanje za ustvarjanje zavajajoče podobe zelenega podjetja, ki je v bistvu energetsko podjetje, ki zelo onesnažuje okolje.

Po nekaterih javnih obtožbah Greenwashinga in vpletenosti Two Sides je več kot 750 največjih svetovnih organizacij odstranilo zavajajoče izjave, ki pravijo, da je digitalizacija boljša za okolje.

Kdo je Two Sides 

Leta 2008 ustanovljena neprofitna globalna pobuda, ki promovira edinstvene trajnostne in privlačne lastnosti tiska, papirja in papirne embalaže. Kampanja je rezultat sodelovanja med Two Sides in podjetji iz sektorjev gozdarstva, celuloze in papirja, embalaže, črnil, priprave za tisk in tiska, dodelave, založništva, kuvert in poštnih operaterjev.

Two Sides deluje v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Avstraliji, Novi Zelandiji in Južni Afriki. Svoje razumevanje trajnostnega razvoja opira na definicijo Svetovne komisije za okolje in razvoj (Brundtlandova komisija).

"Trajnostni razvoj je razvoj, ki izpolnjuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozil sposobnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje lastne potrebe." 

Papir še vedno v igri

Kljub temu, da finančne organizacije, komunalne službe, telekomunikacije in druge organizacije spodbujajo svoje stranke k »brezpapirnemu prenosu«, vsi potrošniki ne pozdravljajo prehoda na digitalno in cenijo papirnega komuniciranja. Velik odstotek predstavljajo starejši, ki se nagibajo k papirni obliki komuniciranja in pošiljanju računov, izpiskov, ne pa e-komunikaciji.

Raziskava družbe Two Sides iz leta 2021 je pokazala, da 74 % potrošnikov meni, da bi morali imeti pravico izbrati, kako bodo prejemali sporočila (tiskana ali elektronska) od svojih ponudnikov storitev. Nadaljnjih 54 % jih meni, da jim ne bi smeli zaračunati več, če se odločijo za papirne račune ali izpiske, 49 % pa se jih strinja, da ko jih ponudnik storitev prosi, naj preidejo na elektronske račune in izpiske, pravijo, da je to bolje za okolje, gre v resnici za prihranek stroškov.