Pisarniški material in šola

Proizvajalci tiskalnikov so občutljivi na podnebne razmere

Okolje in podnebne spremembe so predmet zanimanja v tiskarski industriji zadnjih nekaj let. Proizvajalci v največji možni meri spodbujajo recikliranje. Ekološko pristopajo ne le pri proizvodnji izdelkov in embalažnega materiala, temveč tudi pri kasnejšem recikliranju in ekološkem odstranjevanju po izteku življenjske dobe izdelka. Zelo dober primer je uporaba recikliranega materiala pri proizvodnji nove opreme. Drugi so programi menjave za nadomestna polnjenja za prenovljena. Poleg teh korakov nam proizvajalci prinašajo tehnološke inovacije, s katerimi pomembno prispevajo k okolju, na primer z nenehnim zmanjševanjem porabe energije. Na splošno zadeva skoraj vsakega proizvajalca in ne samo v tiskarski industriji. Te okoljske trende pozorno spremljamo, saj so danes tiskalniki del skoraj vsakega gospodinjstva, malih ali velikih podjetij in velikih podjetij.

 

 

Na Epsonovi spletni strani se je pojavil članek o rezultatih njihove globalne raziskave za ozaveščanje o podnebnih razmerah na našem planetu. Na žalost zaključek tega poročila ni zelo razveseljiv. Raziskava je pokazala, da je ozaveščenost o podnebnih spremembah še vedno premajhna, saj se veliko anketirancev ne zaveda, da se te že dogajajo in kakšne katastrofalne posledice lahko imajo za prihodnje generacije.

 

Pred časom smo si lahko ogledali Epsonovo kampanjo »Stop Global Warming.« V sodelovanju z National Geographic je nastal kratek, a jedrnat video o vplivu toplote na permafrost. Dejavnost podjetja v tej smeri še napreduje. Podjetje je tik pred novembrsko konferenco COP 26 v Veliki Britaniji objavilo rezultate raziskave z naslovom "Climate Reality Barometer", v kateri je sodelovalo 15.264 anketirancev iz Evrope, Azije, Severne in Južne Amerike. Epsonov namen je nenehno krepiti ozaveščenost javnosti o učinkih podnebnih sprememb, predvsem pa sprožati razpravo in nagovarjati tiste, ki so pristojni za odločanje o teh zadevah. Sledijo proizvajalci izdelkov in na koncu uporabniki sami. Vsakdo lahko prispeva z večjim ali manjšim deležem.

 

Vrnimo se k objavljenim anketnim podatkom. Svoje mnenje je izrazilo več kot 15 tisoč ljudi iz Avstralije, Brazilije, Kitajske, Francije, Nemčije, Indije, Indonezije, Italije, Japonske, Južne Koreje, Singapurja, Tajvana, pa tudi ZDA in Velike Britanije. Gre za geografsko raznolik vzorec anketiranih. Na osnovno vprašanje, ali menijo, da je možno podnebno krizo preprečiti v sedanjosti in bližnji prihodnosti, je skoraj polovica vprašanih ocenila optimistično. Manj kot 30 % jih ni več takega optimizma in so glede tega pesimistični. Določen odstotek nekje okoli 5 % ne verjame, da podnebna kriza dejansko obstaja. Optimistični odgovori so prišli predvsem od ljudi, ki se bolj zavedajo podnebnih sprememb. V zvezi s tem jih zanimajo podnebne spremembe, znanstvene raziskave in inovativne tehnološke rešitve v smeri obnovljivih virov energije.

 

Kot navaja IPCC, bodo nekatere podnebne spremembe, ki jih povzroči človek, glede na število globalnih dogodkov trajale tisočletja. Vse vključno z najbolj vročim julijem doslej in požari v Evropi, Severni Ameriki in Aziji ter poplavami na Kitajskem, v Kolumbiji in Nemčiji. Ugotovitve Epsonove raziskave Climate Reality Survey kažejo, da je še vedno precejšen optimizem glede dokazov in resničnosti podnebnih sprememb.

 

Henning Ohlsson, direktor trajnosti, Epson Europe, je dejal: »Ker se podnebna kriza odvija pred našimi očmi, je resnično zaskrbljujoče, da toliko ljudi ne priznava ali celo aktivno zanika njenega obstoja. To je budnica za vse. Za vlade, podjetja in posameznike, da resnično sodelujejo, tako da se COP 26 odloči in spodbudi ukrepe, potrebne za blažitev podnebnih sprememb."

 

Pretiran optimizem vs. dejstva

Raziskava kaže, da je optimizem ljudi morda posledica napačnega razumevanja podnebnih sprememb in s tem njihovega obsega. Približno 75 % vprašanih vidi povezavo med podnebnimi spremembami in naraščajočimi globalnimi temperaturami (77 %), ekstremnimi vremenskimi razmerami (74 %) in gozdnimi požari (73 %). Nasprotno pa ozaveščenost pade na nekaj več kot polovico za dogodke, kot so lakota (57 %), množične migracije ljudi (55 %) in izbruhi insektov (51 %). Tu obstajajo znatne regionalne razlike, pri čemer je lakota največja na Tajvanu (72 %) in najmanjša v ZDA (44 %).

 

Mnogi vidijo odgovornost za reševanje izrednih razmer na strani države in industrijskih subjektov. Med anketiranimi več kot vsak četrti (27 %) meni, da so najbolj odgovorne vlade in 18 % podjetja. Osebno odgovornost priznava skoraj 18 %. Pri tem najvišjo raven dosega Indonezija (30 %), najnižjo pa Kitajska in Nemčija (obe po 11 %). Spodbudno je, da največ anketiranih navaja kolektivno odgovornost (31 %).

 

Poslovna realnost – pravi čas za ukrepanje

Raziskava o podnebnih razmerah kaže, da za mnoge podnebna kriza ostaja nekaj, kar se bo zgodilo prihodnjim generacijam. Kot kaže raziskava, se 15 % anketirancev strinja, da bi morala biti za reševanje podnebnih izrednih razmer odgovorna velika podjetja. Podjetja lahko opolnomočijo druga podjetja in potrošnike s trajnostnimi inovacijami. Pri Epsonu je prišlo do razvoja na področjih, kot so: pobude za zmanjšanje vpliva na stranke z uporabo visoko energetsko učinkovite tehnologije PrecisionCore Heat-Free ter raziskave in razvoj okoljskih tehnologij, kot so naravni (neplastični) materiali.

 

Poleg inovacij izdelkov in materialov lahko podjetja močno vplivajo na spodbujanje in izkazovanje podnebne odgovornosti. Epson je tisti, ki s prehodom na 100-odstotno obnovljivo električno energijo in vključitvijo v pobude, kot je projekt obnovljive energije RE100; deluje za zapiranje kroga virov, na primer s spodbujanjem predelave in ponovne uporabe izdelkov; in vključevanje v partnerstva z velikim vplivom, kot je sodelovanje z National Geographicom za podporo ohranjanju permafrosta s kampanjo Stop Global Warming.

 

Yasunori Ogawa, globalni predsednik Epsona, je dejal: »Ugotovitev primanjkljaja podnebnih sprememb kaže, da bo ozaveščenost skupaj z ukrepanjem ključnega pomena pri reševanju izrednih razmer. Epsonov cilj je to zavedanje in potrebne tehnologije – s strani našega podjetja, drugih podjetij in potrošnikov – prenesti v akcijo za transformativno spremembo. Trajnost je osrednjega pomena za naš poslovni načrt in je podprta s precejšnjimi sredstvi – ker vemo, da je pred nami še dolga pot, verjamemo, da lahko zgradimo boljšo prihodnost."

 

 

Vsa podjetja lahko okrepijo svoj položaj z inovacijami, ki spodbujajo trajnost. Pri Epsonu je prišlo do razvoja na področjih, kot so: pobude za zmanjšanje vpliva na stranke z uporabo visoko energetsko učinkovite tehnologije PrecisionCore Heat-Free ter raziskave in razvoj okoljskih tehnologij, kot so naravni (neplastični) materiali.

 

vir: epson.com