Pisarniški material in šola

Trajnost postopoma prihaja v ospredje podjetij

Pandemija koronavirusa je povzročila spremembe v vedenju in pričakovanjih podjetij in potrošnikov. V tem obdobju so se morala številna podjetja preusmeriti, socialna in finančna stabilnost pa sta postali med glavnimi prioritetami. Ko pa so se podjetja postopoma prilagajala novi normali, so okoljski in socialni problemi začeli vse bolj prihajati v ospredje. In ker naj bi imela tehnologija pomembno vlogo pri izgradnji trajnosti v podjetjih, se je Epson odločil izvesti raziskavo, ki je vključevala anketo več kot 4000 anketirancev iz vse Evrope in Bližnjega vzhoda1. V anketi so komentirali vprašanje svojega delovanja in pristopa k trajnosti. Tej raziskavi je sledila vrsta razprav v zadnjem četrtletju leta 2020, da bi te ugotovitve ustrezno raziskali. Rezultat te raziskave ponuja več ključnih trendov in vpogledov, ki jih lahko vsako podjetje uporabi pri svoji trajnostni pobudi. 

Delo od doma je prineslo številne prednosti

V preteklem letu so se podjetja in njihovi zaposleni vse bolj zavedali vpliva čezmernih potovanj na naša življenja in okolje. Omejitve gibanja so nam pokazale nekoliko drugačno prihodnost na tem področju in marsikomu so se preference in pričakovanja v obdobju po pandemiji spremenila. Omejitve so že prinesle nekaj koristnih sprememb. Bistveno manjši obseg prometa je privedel do boljše kakovosti zraka in nižjega hrupa v naši okolici. Poleg tega je delo na daljavo prineslo številne koristi številnim podjetjem in njihovim zaposlenim – prihranek pri stroških energije in za nekatere zaposlene celo izboljšanje ravnotežja med delom in družinskim življenjem. Delo od doma je prav tako pospešilo nekatere spremembe v vedenju strank in pričakovanjih glede tega, kako podjetja gledajo na trajnost z uporabo in podporo tehnologije. Raziskava je pokazala, da 70 % anketirancev želi, da je njihova oprema za delo od doma vzdržljiva, energetsko učinkovita ali zmanjša količino odpadkov. Še več, prav tehnologije bi lahko imele pomembno vlogo pri zagotavljanju bolj učinkovitega in trajnostnega delovnega mesta tudi v prihodnosti. In 83 % jih pravi, da imajo ekološki in socialni vidiki izdelkov in storitev, ki jih kupujejo sami, pomembno vlogo.

 

 

 

Kakšna so pričakovanja ljudi po pandemiji?

Epsonova raziskava kaže, da si do tri četrtine zaposlenih želi več poudarka na reševanju okoljskih in družbenih problemov v obdobju po pandemiji. Za zaposlene je trajnost nekaj, na kar so lahko ponosni in po čemer se razlikujejo. Vendar vsa podjetja v tem času ne postavljajo v ospredje trajnostnega razvoja in družbenih vprašanj, še posebej ko gre za njihove glavne poslovne prioritete. Jasno je, da morajo sanacijski programi podpirati finančno zdravje podjetij in dobre pogoje za zaposlene, hkrati pa je treba upoštevati trajnostne cilje. 75 % vprašanih želi, da bi se njihova organizacija bolj osredotočala na okoljska in družbena vprašanja, 65 % pa jih meni, da bo trajnost še bolj pomembna v obdobju po pandemiji COVID-19.

 

Novi načini dela ustvarjajo nove zahteve za infrastrukturo delodajalcev

Trajnost zagotavlja konkurenčno prednost in s tem povečuje prepoznavnost blagovne znamke. 78 % vprašanih meni, da močan odnos do trajnosti vpliva na dojemanje in rezultate znamke. Zahvaljujoč tehnologiji je danes komunikacija bolj dinamična, delovna orodja so učinkovitejša, količina odpadkov pa manjša. Vendar morajo biti trajnostne tehnologije povezane s korporativno kulturo in vrednotami vsakega podjetja. Premik k trajnostni organizaciji torej prinaša kulturno spremembo. To je pot, ne konec. Podjetja se lahko odločajo o nakupu trajnostnih tehnologij, vendar je to le en del rešitve. Trajnostna dejavnost vključuje kombinacijo tehnološkega napredka in sprememb v obnašanju podjetja navzven in navznoter. Odločilni dejavnik na tem področju je vodstvo podjetja. Glede na velike spremembe, ki jih prinaša tehnologija, ni presenetljivo, da je Epsonova raziskava pokazala, da so tisti, ki sprejemajo odločitve v IT, glavni dejavniki sprememb v podjetjih.

Upoštevanje vidika trajnosti ni nujno težko 

Pri razmišljanju o trajnosti si marsikatero podjetje predstavlja težko uporabne postopke ali nakup dragih strojev in opreme. Vendar dejansko obstaja veliko lažji način za vključitev trajnosti v poslovanje. Takšne spremembe ne morejo pomembno vplivati na uspešnost podjetja le z ekološkega vidika, ampak tudi z vidika prihranka sredstev in zmanjšanja drugih stroškov v prihodnosti. Ena od možnosti je na primer uporaba recikliranih materialov ali materialov z majhnim vplivom na okolje.

Primerna razsvetljava lahko na primer prihrani od 20 do 50 % stroškov energije. Ali bi preprost prehod z laserskega tiskanja na Epsonovo brizgalno tehnologijo Heat-Free za podjetja lahko podjetjem prihranil dovolj energije za polnjenje 800.000 električnih avtomobilov na leto, zmanjšal stroške energije za 152 milijonov EUR in zmanjšal emisije CO2 za 410 milijonov kg, kar je količina, ki 19 milijonov dreves bi potrebovalo eno leto, da bi jih absorbirali2. 

Prav tako je pomembno, da podjetja svoje zaposlene spodbujajo k trajnostnemu vedenju, kot je tiskanje le, ko je to nujno. Vsekakor pa je pomembno izbrati najboljšo tehnologijo tiskanja glede na potrebe danega podjetja. Tiskalniki predstavljajo približno 10 % porabe energije v podjetju, zato je pomembno, da izberete tiskalnik, ki zagotavlja kakovost in trajnost.

 

 

Ne glede na to, ali iščete tiskalnik za delo od doma ali v pisarni, brizgalni tiskalniki Epson Heat-Free omogočajo uporabnikom, da spremenijo način tiskanja. Zamenjava laserskega tiskalnika z Epsonovo brizgalno rešitvijo prinaša številne prednosti, kot so nizka poraba energije, zmanjšanje odpadkov za enkratno uporabo in povečana produktivnost.

 vir: epson