Tonerji in kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Pisarniški material in šola
Akcije

Učitelji se pri svojem delu obrnejo na lastne tehnologije

85 % ljudi, zaposlenih v izobraževanju, pravi, da je bistvenega pomena, da imajo učitelji dostop do tiskalnika. 95 % vprašanih priznava, da domači tiskalnik uporabljajo za službene potrebe.

 

 

Nova Epsonova raziskava je pokazala, da skoraj devet od desetih (85 %) izobraževalnih delavcev meni, da je nujno, da imajo učitelji dostop do tiskalnika. Večina (75 %) učiteljev uporablja tiskalnike v učilnici za pomoč učencem pri učenju, vendar so mnogi prisiljeni uporabljati lastne naprave. Toda večina jih je tudi izjavila (95 %), da za službene potrebe uporabljajo domači tiskalnik.

Ta raziskava med 3.460 ljudmi, ki delajo v izobraževalnem sektorju v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, kaže, da je vse večji pritisk po zagotavljanju boljše tehnologije v šolah. Večina rezultatov v sporočilu za javnost se nanaša na Slovaško.
 
Več kot polovica vprašanih (55 %) je odgovorila, da učenci danes pričakujejo višjo raven uporabe tehnologije kot nekoč. Večina (65 %) išče boljše načine za sodelovanje in vključevanje študentov.

Vendar ima izboljšanje rešitev svojo ceno, pri čemer tretjina delavcev v sektorju (36 %) trdi, da je pridobivanje sredstev za potrebno tehnologijo ključni izziv. Več kot polovica (55 %) je dejala, da pomanjkanje financiranja omejuje zmožnost povečanja angažiranosti študentov in učne učinkovitosti.

Od tistih, ki imajo možnost investiranja, jih je 60 % izjavilo, da učitelji niso dovolj usposobljeni za učinkovito uporabo tehnologije. Polovica (52 %) jih skrbi, da se pred nakupom premalo upošteva, kako bo tehnologija izboljšala učenje/usposabljanje. To lahko vodi do slabih naložbenih odločitev.

Ker anketiranci pravijo, da več kot dve petini (46 %) povprečnega šolskega dneva preživimo z uporabo digitalnih tehnologij, je zaskrbljujoče, da tovrstne težave obstajajo.

Izobraževalni sektor mora oceniti, kako najbolje podpreti študente učiteljev pri hibridnem digitalnem učenju.

Na osnovni ravni bi moral zagotavljati enostaven in neuraden dostop do orodij, kot so tiskalniki. To še posebej glede na dejstvo, da 46 % vseh vprašanih pričakuje povečanje obsega tiska v naslednjih 12 mesecih.
Marcel Divín, vodja podružnice Epson CZ&SK, je te ugotovitve komentiral takole: »Zdi se, da učiteljem primanjkuje osnovnih potrebnih tehnologij, kot so tiskalniki v učilnicah. Čeprav je uporaba njihove lastne tehnologije za zavarovanje učnega gradiva začasna rešitev, je nepravično pričakovati, da bodo krili s tem povezane stroške. To vodi do vprašanj glede pravičnosti v izobraževanju, saj bo veliko učencev imelo učitelje, ki ne morejo ali nočejo podpirati te prakse.
 
To je velik problem in proizvajalci tehnologije, kot smo mi, morajo narediti vse, kar je v naši moči, da rešijo težave, s katerimi se sooča ta sektor. Energetsko učinkovite, stroškovno učinkovite in enostavne za uporabo rešitve niso na voljo samo v klasičnih izdelkih, kot so tiskalniki, temveč tudi v novejših tehnologijah digitalnega sodelovanja, kot so projektorji. Rešitev tega problema je ključnega pomena, da lahko učenci in učitelji povečajo prednosti, ki jim jih lahko ponudi tehnologija, hkrati pa izboljšajo način učenja učencev.«

Vse ugotovitve te ankete so na voljo za prenos v poročilu periferne naprave IT niso več periferne naprave:

Druge ugotovitve:

Mnogi anketiranci verjamejo, da se tehnologija spreminja, da bi omogočila nove načine učenja. To vključuje večjo odvisnost od projektorjev (15 %), večjo uporabo digitalnih orodij (75 %) in osredotočenost na hitro digitalno transformacijo (40 %).

50 % pravi, da bo prehod na hibridno učenje močno povečal njihovo uporabo digitalne tehnologije.

55 % pravi, da je dejavnik za uspešno delovanje hibridnega učnega okolja dostop učencev do pravih tehnologij.

Več kot polovica vprašanih (55 %) je navedla, da pomanjkanje financiranja omejuje zmožnost povečanja angažiranosti študentov in učne učinkovitosti.

Čeprav so sredstva na voljo, skoraj polovica (45 %) ne pozna nepovratnih sredstev ali možnosti financiranja za podporo digitalizaciji in izobraževanju oziroma jih ni izkoristila.

60 % jih opozarja, da lahko nezadostna tehnološka opremljenost ovira integracijo razreda in uvajanje pouka.

Vir: Epsonovo sporočilo za javnost