Pisarniški material

Kontakt

TonerDepot.si

Soft-Tech, s.r.o.

Hrnčiarska 1620/41

091 01 Stropkov, Slovaška

ID: 45917272

DDV: 2023153726

ID DDV: SK2023153726

Okrožno sodišče Prešov, oddelek: Sro, številka spisa:

23780/P

 

Delovni čas

Ponedeljek - Petek - 8:00 - 15:30

 

Bančna povezava

Finančna institucija: INTESA SANPAOLO BANK (VÚB)

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

BIC: SUBASKBX

Kontaktne osebe

Vodja trgovine:
Ing. Marek Kasarda

Telefon: +38 617 774 270

E-mail: info@tonerdepot.si

 

Naročila in fakturiranje:

Telefon: +38 617 774 270

E-pošta: info@tonerdepot.si

 

Tehnična podpora in reklamacije:

Tel.: +38 617 774 270

E-pošta: info@tonerdepot.si

 

Generalni direktor:

Ing. Marek Kasarda

E-pošta: info@tonerdepot.si

 

Odgovorna oseba (GDPR)

Telefon: +38 617 774 270

E-pošta: info@tonerdepot.si

 

Nadzorni organ in nadzor:

Slovaška trgovinska inšpekcija

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovaška

Telefon.: +421 51/ 7721 597

Faks: +421 51/ 7721 596

E-pošta: pr@soi.sk