Tonerji in kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Tip tiskalnika ali kartuše

Modelne linije tiskalnikov

Zapolnitev serije modelov

Pisarniški material in šola
Akcije

Splošni pogoji poslovanja

Člen I.

Opredelitve pojmov


1. Upravljavec spletnega mesta (e-trgovine) je družba Soft-Tech, s.r.o., ID: 45917272 s sedežem na naslovu Breznica 288, 091 01 Breznica, Slovaška.

2. Prodajalec je družba Soft-Tech, s.r.o., ID: 45917272 s sedežem na naslovu Breznica 288, 091 01 Breznica, Slovaška.

3. Dobavitelj blaga in storitev, ponujenih v e-trgovini www.tonerdepot.si, je družba Soft-Tech, s.r.o., ID: 45917272 s sedežem na naslovu Breznica 288, 091 01 Breznica, Slovaška.  

4. Kupec je vsak obiskovalec e-trgovine, ki je v e-trgovini oddal naročilo. Za namene zakona št. 102/2014 Z. z. je potrošnik fizična oseba, ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica.

E-trgovina je računalniški sistem v internetnem omrežju z javnim dostopom, ki omogoča naročanje blaga ali storitev.

6. Blago ali storitve so vsi izdelki, objavljeni na spletni strani e-trgovine.

7. Naročilo se ustvari s potrditvijo postopka naročanja v e-trgovini z izbiro blaga ali storitev s strani kupca, vključno s popolno izpolnitvijo obrazca za naročilo.

8. Kupec v celoti priznava elektronsko komunikacijo, zlasti prek e-trgovine, komunikacijo po elektronski pošti in telefonsko komunikacij

Člen II.

Cena

1. Vse navedene cene za blago so končne in vključujejo 22 % DDV.

2. Prodajalca zavezuje cena, ki je ob nakupu navedena na spletni strani e-trgovine.

Člen III.

Naročilo


1. Naročilo se ustvari s potrditvijo postopka naročanja v e-trgovini z izbiro blaga ali storitev s strani kupca, vključno s popolnim izpolnjevanjem obrazca za naročilo. Za pravilno obdelavo naročila je treba izpolniti zahtevane podatke v obrazcu za naročilo ter izbrati možnosti pošiljanja in plačila za naročeno blago ali storitve.

2. Z oddajo naročila se kupec strinja s ceno naročenega blaga in storitev, zato postane naročilo za potrošnika zavezujoče.

3. S potrditvijo naročila s strani prodajalca nastane prodajna pogodba, ki se lahko spremeni, prekliče ali dopolni le z medsebojnim dogovorom med kupcem in prodajalcem, razen če zakon ali drug pravni predpis določa drugače. Potrditev naročila s strani prodajalca pomeni odpremo blaga.

4. Ko je naročilo ustvarjeno v e-trgovini, se kupcu samodejno ustvari e-poštno sporočilo, ki potrjuje, da je e-trgovina sprejela naročilo. To elektronsko sporočilo ni potrdilo o blagu v smislu odstavka 3 tega člena.

5. Z oddajo naročila se kupec zaveže, da bo plačal kupnino za naročeno blago.

6. Če prodajalec ne more izpolniti naročila ali njegovega dela v roku za obdelavo naročila ob najboljših prizadevanjih iz razlogov, kot so: blago ni proizvedeno, ni na voljo pri proizvajalcu ali v zunanjem skladišču dobavitelja, proizvajalec je izvedel tako resne spremembe, da naročila ni mogoče izvesti, ali iz razlogov višje sile, lahko prodajalec prekliče naročilo, o čemer bo kupcu poslal elektronsko sporočilo. Prodajalec ima pravico preklicati naročilo tudi, če je kupec v naročilu navedel napačne ali zavajajoče podatke, ki jih ni mogoče preveriti, na primer napačen elektronski naslov ali telefonski kontakt. Če je kupec plačal predplačilo, ga je dolžan vrniti v 14 dneh.

Člen IV.

Plačilni pogoji

1. Za blago in storitve v e-trgovini so na voljo naslednji načini plačila

 • plačilo ob dostavi (plačilo neposredno kurirju ob prevzemu blaga).
 • plačilo prek plačilnega portala ePayments VUB
 • plačilo ob osebnem prevzemu v trgovini
 • plačilo na podlagi predračuna - vnaprej, blago bo odpremljeno po prejemu sredstev na naš račun.
 • plačilo na podlagi računa z datumom plačila, ki je naveden na računu.
 • plačilo z darilnim bonom.

2. Darilni bon predstavlja vnaprej plačan znesek sredstev, ki ga lahko kupec uporabi za nakup na podlagi zadostnih razpoložljivih vnaprej plačanih sredstev. Na kuponu je naveden datum izteka veljavnosti. O nominalni vrednosti darilnega bona se lahko dogovorite s kupcem.

3. Pribitki za vsako možnost plačila so določeni v členu VI teh splošnih pogojev.

4. Prodajalec lahko kupcu ponudi možnosti popustov:

 • popust na ceno za registracijo v e-trgovino,
 • popust za ponovni nakup,
 • popust na podlagi enkratnega kupona za popust

5. Zagotovljenih popustov ni mogoče kumulirati.

Člen V.

Pogoji dostave

1. Prodajalec je dolžan kupcu poslati blago v 30 dneh od oblikovanja naročila, razen če ni drugače dogovorjeno ali če je za blago določen daljši rok dobave.

2. Če je blago na zalogi, ga v skladu z zmogljivostmi čim prej odpošljemo.

3. Če je v naročilu več blaga in storitev in nekaterih ni na zalogi, kupca o tem obvestimo z možnostjo delne dostave.

4. Skupaj z blagom kupec od proizvajalca prejme račun (davčni dokument), navodila in druge dokumente za blago ali storitve.

5. Za kraj izpolnitve se šteje kraj, kamor je blago dostavljeno.

6. Prodajalec opravi dobavo kupcu tako, da:

 • kurirsko podjetje GLS Slovenija,
 • osebno na izbrani lokaciji v naročilu,
 • z lastnim prevozom prodajalca.

Člen VI.

Prevozni stroški, pakiranje in možnosti plačila

1. Pri plačilu vnaprej na bančni račun na podlagi predračuna ali prek plačilnih vrat zaračunamo stroške dostave:

 • pri pošiljanju GLS Slovenija z dostavo v 1-2 delovnih dneh po odpremi iz našega skladišča - 4,99 €

2. Pri plačilu po povzetju (ob prevzemu plačate kurirju):

 • za GLS Slovenija z dostavo v 1-2 delovnih dneh po odpremi iz našega skladišča - 6,49 €

3. Prodajalec se lahko s kupcem dogovori o drugačnem postopku pošiljanja blaga ali storitev od standardnega (zgoraj navedenega) ter o cenah teh storitev.

4. Prodajalec lahko kupcu pošlje blago, ki mu je takoj na voljo, preostali del naročila pa dostavi dodatno v zakonsko določenem roku, pri čemer kupcu ne bo zaračunal nobenih dodatnih poštnih stroškov, razen tistih, ki so vključeni v naročilo.

Člen VII.

Prenos lastništva

1. Lastninska pravica preide s prodajalca na kupca šele po plačilu celotne cene za predmet kupoprodajne pogodbe.

2. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru kupčevega zahtevka blago ali storitve, za katere še vedno velja prodajalčeva lastninska pravica, predela šele v trenutku popolnega plačila predmeta kupoprodajne pogodbe.

Člen VIII.

Odpoved kupoprodajne pogodbe

1. Kupec ima pravico do odpovedi naročenega blaga ali storitev v 24 urah od začetka kupoprodajne pogodbe brez stroškov odpovedi za blago, ki je izdelano po meri, v skladu s posebnimi zahtevami potrošnika ali posebej za posameznega potrošnika.

Člen IX.

Pravica potrošnika, da blago vrne brez navedbe razloga in navodila potrošnika

1. V skladu z Zakonom št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih poslovnih prostorov, ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov (v nadaljevanju: zakon) ima potrošnik pravico odstopiti od prodajne pogodbe v 14 koledarskih dneh od dneva prejema blaga v skladu z določbami § 7 in naslednjih. Če je predmet kupoprodajne pogodbe dobava blaga, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe tudi pred dobavo blaga.

2. Če želi potrošnik uveljavljati to pravico, mora pisni odstop od prodajne pogodbe najkasneje zadnji dan določenega roka osebno dostaviti na kontaktni naslov prodajalca ali ga zadnji dan roka oddati v poštno dostavo na naslovu, navedenem v stikih. Po obvestilu o odstopu od pogodbe mora potrošnik poslati ali osebno izročiti predmet pogodbe, od katere odstopa, skupaj z vso dokumentacijo - npr. originalnim računom, navodili in drugo dokumentacijo za blago, ki mu je bila dostavljena skupaj z blagom, vendar najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe (prvi odstavek 10. člena zakona). Kupcem svetujemo, da si za lastno uporabo naredijo kopijo računa in blago pošljejo s priporočeno pošto ter z zavarovano pošiljko. Za odstop od pogodbe lahko uporabite naslednji obrazec: Odstop od kupoprodajne pogodbe, pri katerem je treba izpolniti vsaj podatke, označene z "*" - zvezdico.

3. Ne pošiljajte nam blaga po povzetju, saj takšno blago ne bo sprejeto.

4. Upravljavec e-trgovine bo vrnil plačano izvedbo za blago/storitev, vključno s stroški prevoza v skladu s 3. odstavkom 9. člena Zakona št. 102/2014 Z. kot tudi stroške, ki so dokazljivo nastali pri naročilu blaga v 14 dneh od datuma prejema odstopa od pogodbe, vendar mu ni treba vrniti denarja, preden je blago dostavljeno ali potrošnik ne dokaže pošiljanja blaga, to ne velja, če je prodajalec predlagal, da blago prevzame sam.

5. Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za blago in storitve, kot so opredeljene v členu 7(6)(a) do (l) zakona št. 102/2014. Z.z.

6. Potrošnik nosi vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki ga povzroči njegova uporaba in je večje od tistega, ki je potrebno za ugotovitev funkcionalnosti in lastnosti blaga.

Člen X.

Pravice in obveznosti strank

1. Prodajalec in kupec se štejeta za pogodbeni stranki.

2. Kupec mora:

 • prevzeti naročeno blago,
 • prodajalcu plačati dogovorjeno plačilo za blago,
 • ob prevzemu blaga preveriti celovitost embalaže ali samega blaga.

3. Prodajalec je dolžan:

 • dostaviti blago kupcu v zahtevani kakovosti, količini in po dogovorjeni ceni,
 • skupaj z blagom ali dodatno pošlje stranki vse dokumente za blago, kot so račun za blago, reklamacijsko pismo, navodila za uporabo v kodificirani obliki slovenskega jezika

Člen XI.

Pravilnik o zasebnosti

1. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z Zakonom št. 18/2018 Coll. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen. 
2. Upravljavec osebnih podatkov kupca ne posreduje tretji osebi, razen izbranemu prevoznemu podjetju, ki zagotavlja dostavo blaga ali storitev, ali državnim organom v primeru inšpekcijskega nadzora ali posredniku na podlagi medsebojne pogodbe, sklenjene v skladu z zakonom št. 18/2018 Zb. 
3. Upravljavec mora osebne podatke zavarovati pred razkritjem nepooblaščenim osebam z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi. Prav tako so vsi zaposleni pri upravljavcu dolžni spoštovati zaupnost v zvezi z osebnimi podatki. 
4. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravice, opredeljene v členu 19 in naslednjih. 18/2018 Coll. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen, in sicer: 
(a) pravico do obveščenosti, ki je izpolnjena s to vsebino ter pogoji, 
b) pravica zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki - 21. člen zakona vsebuje vašo pravico zahtevati, kako in za kakšne namene se obdelujejo vaši podatki, in to zahtevo lahko naslovite na kontaktni e-poštni naslov, 
c) pravica do popravka osebnih podatkov - 22. člen zakona vam omogoča popravek osebnih podatkov, če so zastareli, 
d) pravica do izbrisa osebnih podatkov - člen 23 zakona vam je na voljo, če ne želite, da upravljavec podatkov še naprej obdeluje vaše osebne podatke, 
e) pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov - člen 24 zakona, ki jo uveljavljate, če menite, da so bili osebni podatki obdelani v nasprotju z zakonom, 
f) pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov - 27. člen zakona, 
g) pravico do prenosljivosti osebnih podatkov,
h) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu v zvezi z obdelanimi osebnimi podatki.
5. Upravljavec od kupca pridobi naslednje osebne podatke: naziv, ime, priimek, naslov, naslov za dostavo, naslov za izdajo računa, telefonsko številko, e-poštni naslov, ki jih obdeluje za namen pravilne obdelave vašega naročila. Ti osebni podatki se hranijo 10 let za namene arhiviranja. V okviru obdelave naročil se osebni podatki obdelujejo za namene izdajanja računov, izdajanja skladiščnih (dobavnih) listin, urejanja prevoza in knjiženja v računovodskem sistemu. 

6. Te strani beležijo vaš naslov IP, podatke o času, ki ga porabite za brskanje po teh straneh, in podatke o tem, s katerih strani ste prišli do nas. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik in se uporabljajo tudi za merjenje prometa na spletnem mestu in prilagajanje prikaza spletnega mesta, s pomočjo teh datotek pa vam lahko ponudimo boljše storitve. Zato te datoteke obravnavamo kot naš zakoniti interes. Nekateri piškotki so datoteke tretjih oseb, npr. Youtube, Google itd. 
7. Piškotke lahko kadar koli izbrišete ali pa njihovo zbiranje nastavite neposredno v nastavitvah brskalnika. Če želite zavrniti zbiranje piškotkov, to nastavite v svojem spletnem brskalniku. 

8. Če je kupec privolil v obdelavo osebnih podatkov v e-trgovini za namene trženja po e-pošti, je privolil v pošiljanje e-poštnih sporočil na kontaktni e-poštni naslov.
9. Osebni podatki za namene trženja prek e-pošte v obsegu ime in priimek ter e-poštni naslov se posredujejo za obdobje petih let. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.
10. Kupec lahko svojo privolitev kadar koli prekliče, tako da nam pošlje preklic obdelave osebnih podatkov, ki ga takoj izbrišemo. Odjava je mogoča tudi z odkljukanjem polja v uporabniškem računu uporabnika (če je kupec zahteval vzpostavitev uporabniškega računa). Osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, ne bomo več uporabljali za namene e-poštnega trženja.

11. Če je kupec privolil v obdelavo osebnih podatkov v e-trgovini za namene trženja prek SMS-sporočil, je privolil v pošiljanje sporočil SMS na kontaktno telefonsko številko.  
12. Osebni podatki za namene trženja SMS v obsegu imena in priimka ter telefonske številke se posredujejo za obdobje petih let.
13. Kupec lahko svoje soglasje kadar koli prekliče, tako da pošlje preklic obdelave osebnih podatkov, ki ga takoj izbrišemo. Odjava je mogoča tudi z odkljukanjem polja v uporabniškem računu uporabnika (če je kupec zahteval vzpostavitev uporabniškega računa). Osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, ne bomo več uporabljali za namene e-poštnega trženja. 

Člen XII.

Nadomestilo za škodo v primeru neprevzema blaga

1. Prodajalec je upravičen do odškodnine (v skladu s členom 420 in naslednjimi civilnega zakonika), če je kupec naročil blago, ki ga ni naročil, ali ni odstopil od pogodbe in hkrati ni prevzel blaga od prevoznika ali po pozivu prodajalca ni prevzel blaga v primeru osebnega prevzema v določenem roku za prevzem v primeru osebnega prevzema. S tem je kupec kršil svojo obveznost iz člena X(2)(a), v skladu s katerim je kupec dolžan prevzeti naročeno blago.

2. Prodajalec pri določanju višine nadomestila upošteva zlasti stroške prevoza in s tem povezane pristojbine v primeru pošiljanja blaga, stroške, povezane z pakiranjem, odpremo in upravljanjem naročila, ter vse druge stroške, ki mu nastanejo pri izvajanju zadevnega naročila, hkrati pa ima pravico zaračunati tudi izgubljeni dobiček.

3. Prodajalec ima tudi pravico, da ne uveljavlja pravice do nadomestila ali da to pravico uveljavlja le delno.

Člen XIII.

Končne določbe

1. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev in pravilnika o pritožbah brez predhodnega obvestila kupcu. V primeru spremembe splošnih pogojev ali reklamacijskih pogojev za celoten postopek nakupa veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času, ko je kupec oddal naročilo, in so dostopni na prodajalčevem spletnem mestu.

2. Pravilnik o pritožbah je sestavni del teh splošnih pogojev.

3. Z oddajo naročila je kupec seznanjen s splošnimi pogoji in pravili o pritožbah.

4. Ti splošni pogoji in pravila za pritožbe so kupcu na vpogled na sedežu podjetja in so objavljeni na spletni strani e-trgovine.

5. Če potrošnik ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, ima možnost, da se obrne na prodajalca z zahtevo za odškodnino. Če prodajalec na zahtevo za odpravo nepravilnosti odgovori negativno ali ne odgovori v 30 dneh od dneva odpreme, ima potrošnik pravico zahtevati odpravo nepravilnosti v smislu 12. člena zakona št. 391/2015 Z. z. o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov, pravico do vložitve predloga za začetek alternativne rešitve njihovega spora. Pristojni subjekt za alternativno reševanje potrošniških sporov z upravljavcem e-trgovine je Slovaška trgovinska inšpekcija (www.soi.sk) ali druga pristojna pooblaščena pravna oseba, vpisana na seznam subjektov za alternativno reševanje sporov, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo Slovaške republike, potrošnik pa ima pravico izbrati, na katerega od zgoraj navedenih subjektov za alternativno reševanje sporov se bo obrnil.

6. Za razmerja, ki niso drugače urejena v teh splošnih pogojih in njihovih sestavnih delih (prilogah), veljajo ustrezne določbe Zakona št. 40/1964 Zb., Zakona št. 250/2007 Zb., Zakona št. 102/2014 Zb., Zakona št. 122/2013 Zb., Zakona št. 22/2004 Zb. 513/1991 Coll.

7. Ti splošni pogoji, vključno z njihovimi sestavnimi deli, začnejo veljati 1. novembra 2016.